Skip to main content

In onze race naar een duurzamere toekomst, heeft de Belgische RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) officieel een nieuwe berekeningsmethode voor de CO2-bijdrage aangekondigd. Deze verandering heeft belangrijke implicaties voor bedrijven die hun vloot (verder willen) elektrificeren, vooral voor plug-in hybride voertuigen (PHEV’s).

Laten we eens kijken naar wat er precies verandert en wat dit betekent voor bedrijven die streven naar een groener wagenpark.

PHEV’s en CO2-bijdragen: gelijkstelling met elektrische voertuigen (EV’s)

Een opvallende verandering die de RSZ heeft aangekondigd, is de gelijkstelling van PHEV’s met elektrische voertuigen wat betreft CO2-bijdragen voor bestellingen sinds 1 juli 2023. Deze beslissing staat in schril contrast met de oorspronkelijke intentie van de overheid om PHEV’s vanaf deze datum zwaarder te belasten ten gunste van elektrische voertuigen. Concreet betekent dit dat PHEV’s die sinds 1 juli 2023 worden besteld, nog zeker tot en met 2031 worden belast met een (geïndexeerd) minimumtarief. Dit geldt trouwens ook voor PHEV’s met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram. Bovendien is de CO2-bijdrage voor PHEV’s volledig aftrekbaar, ongeacht de CO2-uitstoot van het voertuig. Hierdoor blijven ze aantrekkelijk op sociaal vlak en in grote mate vergelijkbaar met elektrische voertuigen wat betreft CO2-bijdragen. Houd er echter wel rekening mee dat de fiscale aftrekbaarheid voor PHEV’s vanaf 2025 geleidelijk zal afnemen, van 75 % tot uiteindelijk 0% in 2028. Worden deze besteld na 1 januari 2026 zullen deze niet meer aftrekbaar zijn.

The future is electrified.

Berekening van de CO2-bijdrage in 2023

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de exacte berekening van de solidariteitsbijdrage van voertuigen besteld vanaf 1 juli 2023, volgen hier enkele formules:

  • Voor voertuigen zonder uitstoot (zero emissie) is het tarief altijd minimaal €31,34.
  • Diesel en PHEV-diesel: [(CO₂ g/km x €9) – €600] / 12 x 1,5046 x 2,25
  • Benzine, hybride en PHEV-benzine: [(CO₂ g/km x €9) – €768] / 12 x 1,5046 x 2,25
  • CNG/LPG: [(CO₂ g/km x €9) – €990] / 12 x 1,5046 x 2,25

Het geïndexeerde minimumtarief bedraagt tot het einde van 2023 €31,34.

Laten we even een voorbeeld nemen. Stel dat je op 16 juli 2023 een plug-in hybride benzineauto bestelde met een CO₂ -uitstoot van 40 gr/km. De CO₂ -bijdrage voor het tweede semester van 2023 wordt dan als volgt berekend: (40 x €9 – €768) / 12 x 1,5046 x 2,25 = – €115,10

Het berekende bedrag is lager dan het minimumbedrag van €31,34 dat geldt voor het tweede semester van 2023, dus is dit minimumbedrag van toepassing.

Volledig hybride voertuigen besteld sinds 1 juli 2023

Interessant genoeg blijkt uit berekeningen dat volledig hybride voertuigen tot 97 gram CO₂-uitstoot ook de komende jaren in de praktijk kunnen profiteren van de minimumbijdrage. Voor een volledig beeld van de financiële implicaties op de lange termijn, is het echter raadzaam om Total Cost of Ownership (TCO) berekeningen uit te voeren over de gehele contractduur, rekening houdend met wettelijke stijgingen en jaarlijkse indexeringen. Hiervoor kan je steeds terecht bij één van onze adviseurs.

Belangrijke data voor de RSZ-regeling

De RSZ verduidelijkt in haar nieuwe instructie dat de verhoogde solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen geldt voor voertuigen die worden aangekocht, gehuurd of geleased sinds 1 juli 2023. De exacte datum waarop de werkgever de bestelbon voor een bedrijfswagen heeft ondertekend of de datum waarop de lease- of huurovereenkomst is afgesloten, is bepalend voor de berekening. Er worden multiplicatiefactoren gebruikt, variërend van 2,25 tot 5,50, afhankelijk van het jaar van aankoop. Het minimumbedrag wordt vanaf 1 januari 2025 verhoogd.

Deze veranderingen in de RSZ-regeling benadrukken de verschuiving naar duurzamere mobiliteitsopties in België en bieden bedrijven nieuwe mogelijkheden om groenere voertuigen in hun vloot op te nemen. Het is essentieel voor bedrijven om zich bewust te zijn van deze regelwijzigingen en ze in hun wagenparkstrategieën te integreren om de beste financiële voordelen te behalen.

Heeft u toch nog vragen omtrent de kosten voor uw bedrijfswagenpark?